اجاره منجر شده است

1
صفحه نمایش LED در فضای باز P4.81mm 60 متر مربع

1
صفحه نمایش نوار زمینی صفحه نمایش داخلی P3.91mm 32sqm

1
36 متر مربع داخل ساختمان P2.5 میلی متر برای کنسرت

1
پس زمینه صحنه نمایشگر داخلی P3.91mm در نیجریه

1
صفحه نمایش LED اجاره ای در فضای باز 12 متر مربع

1
نمایشگر داخلی مرکز آموزش P3.91mm داخلی